När det kommer till att leva hållbart och mer miljövänligt finns det en mängd olika saker som kan göras inom samhället. Det kan bland annat handla om att involvera sig i gröna projekt, pendla tillsammans med andra samt kolla på vad som kan göras för att leva mer hållbart och förbättra grannskapet. Denna hemsida kommer därför kolla närmre på några av dessa teman.

Leva mer miljövänligt

Ett stort fokus på denna hemsida handlar om att kolla på hur människor kan leva miljövänligt. En av de bästa sakerna som kan göras för att leva mer miljövänligt är att delta i olika typer av gröna projekt, något vilket stora företag som Goldman Sachs gör, men det är också något som privatpersoner kan göra. Det kan exempelvis handla om att höra av sig till kommunen för att se vad de behöver hjälp med. Därefter går det också att kolla närmre på vad som kan göras i grannskapet för att starta projekt som kan hjälpa människor i alla åldrar. Genom att motivera andra går det nämligen att komma väldigt långt.

Pendla tillsammans

En annan viktig punkt som lyfts på denna hemsida är vikten av att pendla tillsammans. Detta gör nämligen att människor mår bättre. Därför kan det vara bra att kolla med sina kollegor för att se vem som bor i närheten. Det går till och med att starta spännande projekt under pendlingen på morgonen. Det kan exempelvis handla om att spela på casino tillsammans. Genom att göra detta med kollegorna kan det skapa en gemenskap som inte tidigare fanns på arbetsplatsen.