Välkommen

Genom miljöprogrammet "LIFE+" har EU-kommissionen beviljat pengar till projektet "Green citizens of Europe". Umeå kommun ska tillsammans med flera lokala, regionala, nationella och internationella samarbetsparter hitta nya lösningar för samåkning, cykelutlåning vid resecentrum, energieffektivisering och avfallshantering i bostadsområden.

Senaste nytt

 

Utvärderingsrapporten finns nu att ladda ner

, Mässor, event och annat

Trivector slutrapport

Utvärderingen av projektet Green Citizens of Europe gjordes av Tricevtor och nu finns hela rapporten att ladda ner här.

Läs mer

 

Layman report sammanfattar projektet

, Mässor, event och annat

Layman svenska

Be Green Umeå har kommit att bli ett välkänt varumärke för hållbarhetsprojekt i Umeå. Med fokus på enkla budskap och lättsamma aktiviteter som uppmuntrar till medborgardialog har Be Green Umeå nått ut till allmänheten. Projektet har därigenom fått stort genomslag och bidragit till beteendeförändringar bland invånarna i Umeåregionen när det kommer till att leva och resa mer hållbart. Nu har hela projektet sammanfattats i en kortfattad läsvänlig rapport för allmänheten att ta del av.

Läs mer

 

Projektet avslutas

,

tack

Idag gör projektet Green Citizens of Europe sin allra sista arbetsdag. Efter 4 ½ år är det nu dags att avsluta ett mycket framgångsrikt projekt.

Läs mer

 

Earth hour-Café

, Mässor, event och annat

EH_fik

Den 26-28 mars 2015 öppnades projektets lokaler upp för allmänheten som bjöds på ekologiskt fika i utbyte mot ett miljölöfte. Med hjälp av lånad inredning från Umeå kommuns Retur Butik antog Be Green Umeå-kontoret formen av ett café.

Läs mer

 

Föreläsningar

, Mässor, event och annat

Världsprem_film

Delar av projektgruppen har varit ute på diverse förläsningar den senaste månaden, i både när och fjärran.

Läs mer

 

Slutrapport om aktiviteten Farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

farligtavfall_rapportnyhet

Under tre år, 2012-2014, genomfördes en aktivitet för att uppmuntra till ökad sortering av farligt avfall i privata hushåll. Syftet med aktiviteten har varit att utreda hur kostnadseffektiva informations- och serviceinsatser är för att öka sorteringen av det farliga avfallet. Nu finns resultatet sammanställt att läsa i en slutrapport.

Läs mer

 

Kampanjavslutning på Rådhustorget

, Samåkning

SamåkRådhus

Lördag 28 februari befann sig projektet på Rådhustorget i centrala Umeå för att trösta så många ensamma bilister som möjligt. Kampanjbilen grät högt och tydligt ut över torget.

Läs mer

 

Be Green Umeå bjuder in till fika och samtal om klimatet

, Mässor, event och annat

Earth Hour2015

Lördag den 28 mars klockan 20.30-21.30 deltar Umeå kommun i världens största miljömanifestation Earth Hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Var med du också!

Läs mer

 

Projektet går in i sista månaden

,

Slutkonferens

Projektet Green Citizens of Europe lider mot sitt slut. Det 4 ½ år långa projektet gör sin sista arbetsdag 31 mars 2015.

Läs mer

 

Intressant chatt om vintercykling

,

Chatt_vintercykling

Under onsdagen den 25 februari medverkade tre av våra medarbetare i en chatt om vintercykling. Chatten ägde rum på Västerbottens läns landstings hemsida - www.hälsa2020.se.

Läs mer