Samåkning

Pågående

 

I Europa, särskilt i små och medelstora städer och urbana områden såsom Umeåregionen, står vi inför samma problem om kollektivtrafiken; det finns inte fullt stöd för medborgarnas behov av snabb pendling och flexibilitet som kan liknas vid bilen. De flesta bilar kör runt med en massa tomma platser som skulle kunna tillsättas med människor som på väg mot samma destination. Denna åtgärd kommer att undersöka möjligheterna att få samman kollektivtrafiken och privatbilismen för att bredda utbudet av hållbara resmöjligheter för medborgarna.

 

En tjänst kommer att utvecklas som stöd, inte bara planerad samåkning och kollektivtrafik, men även spontan samåkning som ett adekvat komplement till befintlig kollektivtrafik.

Senaste nytt

 

Kampanjavslutning på Rådhustorget

, Samåkning

SamåkRådhus

Lördag 28 februari befann sig projektet på Rådhustorget i centrala Umeå för att trösta så många ensamma bilister som möjligt. Kampanjbilen grät högt och tydligt ut över torget.

Läs mer

 

Rädda ensamma bilister

, Samåkning

kampanj_samåkning

Under vecka 8 och 9 försöker vi rädda så många ensamma bilister som möjligt genom att visa de hur enkelt det numera är att hitta samåkningsvänner via skjutsgruppen.nu/umea. Kampanjen når ut på bred front genom radio, adshells, billboards, sociala medier och en gråtande bil.

Läs mer

 

Ny samåkningstjänst

, Samåkning

skjutsgruppen

Tillsammans med den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen har projektet utvecklat en webbaserad samåkningstjänst. Vid samåkningstjänsten är det möjligt att hitta och skapa samåkningsmöjligheter för enstaka resor, men även alternativ för de som pendlar regelbundet.

Läs mer

 

Samåkning i Västra Stärkesmark

, Samåkning

Stärkesmark

Under onsdagskvällen samlades en glad skara människor hemma hos en engagerad samåkare i Västra Stärkesmark. Gruppen var där för att lära sig mer om samåkningssystemet skjutsgruppen.nu och kvällen kan ses som en kick-off för samåkning i samhällena omkring Tväråbäck

Läs mer

 

Informationsmöten på fler ställen

, Samåkning

Pengsjö

Genom landsbygdsutvecklarna i Umeåregionen sprids nu information om att det snart finns ett färdigt samåkningsverktyg att tillgå. Efter det första mötet i Tavelsjö bokades fler informationsmöten in. Tidigt ute var Tvärålund och byarådet i Vännäs kommun som fick besök.

Läs mer

 

Samåkningsverktyg testas i Tavelsjöbygden

, Samåkning

Tavelsjö

Den 19 mars samlades Tavelsjöbor för att få information om det verktyg för samåkning som utvecklas i samarbete med Skjutsgruppen. Intresserade i bland annat Tavelsjöbygden erbjuds nu att testa verktyget innan det lanseras till alla andra i regionen.

Läs mer

 

Samarbete med skjutsgruppen

, Samåkning

Skjutsgruppen

Upphandlingen av samåkningssystemet för regionerna kring Umeå och Örnsköldsvik vanns av Skjutsgruppen och nu har projekten i Umeå och Örnsköldsvik, börjat arbetet tillsammans med Skjutsgruppen, med att ta fram ett bra verktyg för samåkare i regionerna.

Läs mer

 

Samtal om hållbart resande

, Samåkning

Vännfors

En kall vinterkväll samlades personer från Vännfors och omgivande byar i missionshuset i byn för att prata om hur hållbart resande kan bli verklighet även på landsbyggden. Projektet fanns på plats för att lyssna på byborna och komma med förslag på vad som skulle kunna fungera som innevånarna.

Läs mer

 

Umeå och Övik upphandlar tillsammans

, Samåkning

Funktionskarta

I och med att Örnsköldsvik numera tillhör Umeåregionen öppnas nya möjligheter för samarbete. Tidigt ute var Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen och Be Green Umeå som började samarbeta kring ett gemensamt samåkningssystem.

Läs mer

 

Umeå och Ö-vik planerar samåkningssytem tillsammans

, Samåkning

Planering

Nu när också Örnsköldsvik tillhör Umeåregionen öppnar det upp för nya samarbeten. Projekten Green Citizens of Europe och Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen planerar nu att tillsammans utveckla ett samåkningssytem.

Läs mer

 
  • Brainstorm funktioner
  • Funktionskarta
  • Möte i Vännfors
  • Möte i Tavelsjö
  • kampanj_samåkning
  • SamåkRådhus