Sopsortering i privata hushåll

Pågående

 

Hur kan vi genom information och förbättrad service öka invånarnas sortering och återvinning av farligt avfall? I och med att Umeå kommun har antagit en nollvision om farligt avfall till 2020 krävs åtgärder för att underlätta Umeåbornas återvinning för att nå målet.


Åtgärden syftar till att utreda effektiviteten på olika lösningar avseende avfallshantering. Ett pilotprojekt görs på bostadsområdet Ålidhem i Umeå där de boende får extra information om varför och hur dem sorterar sitt farliga avfall, vissa hushåll kommer även att få hämtning av sitt farliga avfall för att utröna om det ger ytterligare en effekt. Noggranna mätningar av andelen farligt avfall i hushållens sopor före och efter projektets slut kommer att göras för att kunna säkerställa effekterna av åtgärden.

 

Projektet genomförs i samarbete med det kommunala bolagen Umeva och Bostaden. 

Senaste nytt

 

Slutrapport om aktiviteten Farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

farligtavfall_rapportnyhet

Under tre år, 2012-2014, genomfördes en aktivitet för att uppmuntra till ökad sortering av farligt avfall i privata hushåll. Syftet med aktiviteten har varit att utreda hur kostnadseffektiva informations- och serviceinsatser är för att öka sorteringen av det farliga avfallet. Nu finns resultatet sammanställt att läsa i en slutrapport.

Läs mer

 

Drop in-mingel om farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

farligt_avfall_infoblad

Är du nyfiken på resultatet från vår informationsaktivitet Farligt avfall?
På torsdag den 4 december mellan kl. 14:00-18:00 kommer vi tillsammans med UMEVA, Bostaden och Naturskyddsföreningen att anordna ett arrangemang i Vinterträdgården på Ålidhem.

Läs mer

 

Avslutning för farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

141104

Är du nyfiken på resultatet från vår informationsaktivitet farligt avfall? Den 4 december mellan kl. 14:00-18:00 kommer vi tillsammans med Bostaden och UMEVA att anordnar ett arrangemang i Vinterträdgården på Ålidhem.

Läs mer

 

Hyresgäster på Ålidhem för lära sig mer om farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning april 2014

Nu har startskottet gått för årets informationsinsats om farligt avfall, under de kommande två veckorna kommer avfallsinformatörer att besöka hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd och informera om vikten av att sortera farligt avfall.

Läs mer

 

Årets sista hämtning av farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

hinken

Nästa vecka får de boende på matematikgränd på Ålidhem extra service när det gäller sortering av farligt avfall. De kommer då att få sitt farliga avfall hämtat vid dörren. Denna möjlighet erbjuds fyra gånger per år och detta är den sista hämtningen för detta år.

Läs mer

 

Mindre farligt avfall på Ålidhem

, Sopsortering i privata hushåll

Plockanalys

Första plockanalysresultaten har kommit för informationsinsatsen om farligt avfall på Ålidhem. Analysen visar att boende på Matematikgränd, som får hämtning av sitt farliga avfall, har 0,8 % farligt avfall i hushållssoporna.

Läs mer

 

Hyresgäster på Ålidhem lär sig mer om farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Johanna

Nu har startskottet gått för årets informationsinsats om farligt avfall, under de kommande två veckorna kommer avfallsinformatörer att besöka hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd och informera om vikten av att sortera farligt avfall.

Läs mer

 

29 kg farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning december 2012

I december var det dags för den andra hämtningen av farligt avfall på Matematikgränd i stadsdelen Ålidhem. Denna omgång lämnades ca 29 kg farligt avfall in, totalt har nu ca 57 kg farligt avfall lämnats från de boende i kvarteret.

Läs mer

 

Första hämtningen av farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning 2

I början av augusti gjorde Umeva den första hämtningen av farligt avfall på Ålidhem och mer avfall än beräknat kom in bland annat knappcellsbatterier och mobiltelefoner som är särskilt olämpliga att ligga i det brännbara.

Läs mer

 

Enkätundersökning på Ålidhem

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning

Under våren genomfördes en enkätundersökning på det områden på Ålidhem som omfattas av clean neighborhood-paketet. Svaren har nu kommit in och sammanställts.

Läs mer

 
 • Utbildning på UMEVA
 • Kampanjpersonal
 • Farligt avfall-hinken
 • Hämtning av farligt avfall
 • Hämtning av farligt avfall
 • Hämtning december 2012
 • Avfallsinformatör på Ålidhem
 • Plockanalys
 • Avfallsinformatörer 2014
 
 
 • Enkät 1 - Farligt avfall
 • Slutgiltig rapport Farlig avfall