Enkätundersökning på Ålidhem

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning

Under våren genomfördes en enkätundersökning på det områden på Ålidhem som omfattas av clean neighborhood-paketet. Svaren har nu kommit in och sammanställts.

 

Undersökningen skall vara en analys av hyresgästernas inställning och kunskap om sortering av avfall innan besöken. En liknande enkät kommer även att göras efter aktivitetens slut.

 

Enkäten skickades ut i april 2012 till alla boende på Språkgränd och Matematikgränd. Av 517 hushåll svarade 223 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent.  

 

Enkätens svar hittar du här.