Första hämtningen av farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning 2

I början av augusti gjorde Umeva den första hämtningen av farligt avfall på Ålidhem. Mer avfall än beräknat kom in bland annat knappcellsbatterier och mobiltelefoner som är särskilt olämpliga att ligga i det brännbara.

 

Allt som allt såg det ut så här på insamling från Matematikgränd: 

  • Ljuskällor                                         1,9 kg
  • Småbatterier                                    5,7 kg
  • Elavfall                                             12,1kg
  • Färgavfall                                         5,0 kg
  • Sprayer och bekämpningsmedel    4,0 kg 

 

På matematikgränd på Ålidhem kommer det boende att få extra service när det gäller sortering av farligt avfall. Hyresgästerna kommer fyra gånger per år att få sitt farliga avfall hämtat vid dörren. Syftet är att se om detta minskar andelen farligt avfall i hushållsoporna.