Echologens Tema 2 - nu hos utvärderingsgruppen

, Individuell mätning

tema2

I projektet utvärderar Bostaden alternativa gränssnitt i lägenhetsdisplayen Echolog. Echolog visar förbrukningen av varmt och kallt vatten och hushållsel.

 

En utvärderingsgrupp bestående av frivilliga hyresgäster hos Bostaden ingår i en testgrupp som under 2012 har utvärderat Tema 1, det första av fyra alternativa gränssnitt för Echologen. Och nu testas det andra alternativa gränssnittet, Tema 2.

 

Tema 2 kommer att testas av utvärderingsgruppen fram till slutet av våren då det utvärderas.