29 kg farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning december 2012

I december 2012 var det dags för den andra hämtningen av farligt avfall på Matematikgränd i stadsdelen Ålidhem. Denna omgång lämnades ca 29 kg farligt avfall in, totalt har nu ca 57 kg farligt avfall lämnats från de boende i kvarteret. Noterbart från denna hämtning är att mer elavfall lämnades in än tidigare men betydligt färre batterier.

 

De boende får besök av Umeva som hämtar in deras farliga avfall vid dörren. Syftet är att se om man med utökad service kan öka sorteringsgraden av farligt avfall och få mindre miljöfarliga ämnen i hushållssoporna. Hämtningen kommer att göras fyra gånger per år.