Stort intresse för utvärderingsgruppen

, Individuell mätning

EchoClock

I januari tillfrågades alla hyresgäster på nya Geografigränd om de ville delta i en utvärderingsgrupp för att testa alternativa gränssnitt till Echologen. Bostaden, som sköter utvärderingen,  hade hoppats på ett tiotal intresserade och fick hela 49 ja-svar.

 

Det stora intresset möts med glädje, men då man inte kan ta med alla som svarat ja, har man nu gjort ett urval på 15 hyresgäster som kommer att få aktuellt gränssnitt, Tema 2, i sina Echologer inom kort.