Hyresgäster på Ålidhem lär sig mer om farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Johanna

Nu har startskottet gått för årets informationsinsats om farligt avfall, under de kommande två veckorna kommer avfallsinformatörer att besöka hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd och informera om vikten av att sortera farligt avfall.

 

För de boende som fått besök tidigare kommer fokus att ligga på att följa upp hur deras sortering fungerat under året och om det är några nya frågeställningar kring farligt avfall som dykt upp.

 

Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där ett övergripande mål är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. I projektet utredes hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. Arbetet sker i samverkan med Umeva och Bostaden.