Mindre farligt avfall på Ålidhem

, Sopsortering i privata hushåll

Plockanalys

Första plockanalysresultaten har kommit för informationsinsatsen om farligt avfall på Ålidhem. Analysen visar att  boende på Matematikgränd, som får hämtning av sitt farliga avfall, har 0,8 % farligt avfall i hushållssoporna.

 

Boende på Språkgränd, som bara får information, har 1,0 % farligt avfall i hushållsoporna. Genomsnittet för Sverige är 1,5 %. Inga slutsatser kan dras av bara en plockanalys men man ändå se att boende på Ålidhem ligger bra till jämfört med övriga Sverige.