Årets sista hämtning av farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

hinken

Nästa vecka får de boende på matematikgränd på Ålidhem extra service när det gäller sortering av farligt avfall. De kommer då att få sitt farliga avfall hämtat vid dörren. Denna möjlighet erbjuds fyra gånger per år och detta är den sista hämtningen för detta år.

 

Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där ett övergripande mål är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. I projektet utreds hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. Arbetet sker i samverkan med Umeva och Bostaden. Syftet är att se om detta minskar andelen farligt avfall i hushållsoporna.