Umeå och Ö-vik planerar samåkningssytem tillsammans

, Samåkning

Planering

Nu när också Örnsköldsvik tillhör Umeåregionen öppnar det upp för nya samarbeten. Projekten Green Citizens of Europe och Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen planerar nu att tillsammans utveckla ett samåkningssytem.

 

Båda projekten har på var sitt håll haft planer på att få igång samåkning i regionen men arbetet har gått trögt. Genom att nu slå sina påsar ihop hoppas man kunna komma till skott.