Utställning på "Medskapandets konst"

, Individuell mätning

Utställning

Bostaden deltog som utställare vid Nordiska ministerrådets stora konferens i Umeå, 17-19 september 2013. I montern kunde besökarna titta närmare på Echologen och utforska alla de alternativa gränssnitten. Besökarna kunde vinna en också vinna en duschtimer.

 

De behövde bara rösta på vilket av de alternativa gränssnitten de gillade bäst. Vid ett studiebesök under konferensen fick deltagarna besöka Vinterträdgården på Ålidhem och få information om Bostadens arbete för ett mer hållbart samhälle. Där fanns också projektledare med och berättade mer om Echologen och de tester man arbetar med i projektet.