Sista testgränssnittet

, Individuell mätning

Alla teman

Det sista testgränssnittet, Tema 4, testas just nu hos utvärderingsgruppen. Utvärderingsgruppen består i nuläget av 24 hyresgäster som bor i en Bostaden-lägenhet med en Echolog. Enkätsvaren för Tema 4 har kommit in och nu väntar närmast intervjuer med ett urval av utvärderingsgruppen.

 

De fyra gränssnitt som testats som alternativ till det basgränssnitt ser du på bilden. Förhoppningen är att kunna genomföra en slututvärdering med någon form av workshop i höst, då utvärderingsgruppen kan få möjlighet att ställa alla testgränssnitt mot varandra. Sedan väntar sammanställning och analysering av de genomförda testerna med en slutlig rapportering till EU till våren 2015.