Samåkningsverktyg testas i Tavelsjöbygden

, Samåkning

Tavelsjö

Den 19 mars samlades Tavelsjöbor för att få information om det verktyg för samåkning som utvecklas i samarbete med Skjutsgruppen. Syftet med samåkningsverktyget är att erbjuda boende i Umeåregionen en bättre möjlighet att samordna resandet. På så sätt kan bilresandet bli mer effektivt genom att fler åker i färre bilar, dels för vardagsresor till och från arbete men också för grupp-, inköps- och fritidsresor. Intresserade i bland annat Tavelsjöbygden erbjuds nu att testa verktyget innan det lanseras till alla andra i regionen.

 

Verktyget består av en applikation som man genom att registrera sig kan nyttja via nätet, även i mobilens webbläsare. Konversationer sker både på webben och som SMS. De funktioner som finns består i att man i verktyget kan erbjuda andra skjuts eller be om skjuts. Det går även att skapa grupper för till exempel arbetsplatser eller fritidsresor, antingen slutna eller öppna för allmänheten. Det finns en inbyggd sökfunktion som visar vilka skjutsar som finns tillgängliga, grupper som är upplagda och även den kollektivtrafik som kan finnas i närheten och mellan olika platser.

 

För att samåkningen ska kännas trygg så visar systemet hur samåkarna känner varandra. Varje unik resa visar hur man känner varandra i första, andra, tredje, fjärde, femte eller sjätte led. Systemet bygger på att god kommunikation ska kunna upprätthållas mellan användarna i alla lägen men framför allt om förutsättningarna för en resa ändras.