Informationsmöten på fler ställen

, Samåkning

Pengsjö

Genom landsbygdsutvecklarna i Umeåregionen sprids nu information om att det snart finns ett färdigt samåkningsverktyg att tillgå. Efter det första mötet i Tavelsjö bokades fler informationsmöten in. Tidigt ute var Tvärålund och byarådet i Vännäs kommun som fick besök.

 

I Tvärålund träffades en liten men engagerad grupp i bygdegården på kvällen den 26 mars. Intresset för verktyget växte under kvällen och innan deltagarna skildes åt beslutade de sig för att starta en samåkningsgrupp och börja testa systemet. Gruppen hittar du här: http://www.skjutsgruppen.nu/g/52

 

Mötet i med byarådet ägde rum i Pengsjös byastuga där byarådet i Vännäs kommun hade samlats för årsmöte. Med på mötet fanns representanter för flera olika byar som fick en genomgång av verktyget och uppdraget att ta med sig frågan om att starta samåkningsgrupper tillbaka hem.

 

Förhoppningen är att intresse väckts och att det snart blir fler startmöten i olika byar i Umeåregionen.