Hyresgäster på Ålidhem för lära sig mer om farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

Hämtning april 2014

Nu har startskottet gått för årets informationsinsats om farligt avfall, under de kommande två veckorna kommer avfallsinformatörer att besöka hyresgäster på Språkgränd och Matematikgränd och informera om vikten av att sortera farligt avfall.

 

Det är det tredje och sista tillfället hyresgästerna får personliga besök om farligt avfall och återvinning. För de boende som fått besök tidigare kommer fokus att ligga på att följa upp hur deras sortering fungerat under året och om det är några nya frågeställningar kring farligt avfall som dykt upp.

 

De boende får också återvinningspåsar och hink för förvaring av farligt avfall. Bakgrunden till kampanjen är kommunens avfallsplan där ett övergripande mål är en nollvision om farligt avfall i hushållssoporna. I projektet utreds hur olika typer av informationssätt och service kan minska hushållens andel av farligt avfall. Arbetet sker i samverkan med Umeva och Bostaden.