Sista gränssnittstesten snart slutförd

, Individuell mätning

Tema 4

Det sista gränssnittet, Tema 4, är ute i utvärderingsgruppens Echologer och börjar närma sig slutfasen.  I dagarna görs intervjuer med ett urval av deltagare i utvärderingsgruppen för att höra hur de tycker det varit att använda Tema 4 i sin vardag. Förhoppning är att man ska komma fram till ett gränssnitt som tilltalar hyresgästerna så att de uppmuntras till energibesparande åtgärder.

 

Till hösten kan en eventuell workshop bli avslutningen på projektet för utvärderingsgruppen. Det som sedan återstår är slutrapporteringen till EU.