Ny samåkningstjänst

, Samåkning

skjutsgruppen

Tillsammans med den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen har projektet utvecklat en webbaserad samåkningstjänst. Vid samåkningstjänsten är det möjligt att hitta och skapa samåkningsmöjligheter för enstaka resor, men även alternativ för de som pendlar regelbundet.

 

Vid samåkning minskar antalet bilar ute på vägarna och även koldioxidutsläppen. Det blir billigare än att köra själv, samtidigt som många ser det som en social aktivitet och ett roligare sätt att resa.

 

Det är idag möjligt för användarna att skapa och gå med i olika samåkningsgrupper, samt att kommunicera inom de olika grupperna via SMS-funktion och direkt på webben. Skulle inte samåkningsresorna synka för användaren så finns förslag på hur man kan fortsätta mot sitt resmål med kollektivtrafik. Det finns också möjlighet till uppföljning och effektmätning via en utvärderingsfunktion.

 

Samåkningsdagen

Fredagen den 10 oktober är det den internationella samåkningsdagen, en dag som under de senaste sju åren vuxit sig stark ibland annat i Sverige, Tyskland, Norge, Frankrike, England och Argentina. Syftet med dagen är att uppmärksamma de fördelar som finns med samåkning, det är skonsammare för miljön, det är billigare för bilister och det är roligare att resa tillsammans.

 

Samåkningswebben är en del av den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen som sträcker sig över hela Sverige och omfattar 50 000 användare. 

 

Samåkningswebben är gratis att använda

http://www.skjutsgruppen.nu/umea