Rädda ensamma bilister

, Samåkning

kampanj_samåkning

Under vecka 8 och 9 försöker vi rädda så många ensamma bilister som möjligt genom att visa de hur enkelt det numera är att hitta samåkningsvänner via  skjutsgruppen.nu/umea. Kampanjen når ut på bred front genom radio, adshells, billboards, sociala medier och en gråtande bil.

 

Varje morgon och eftermiddag sitter det i genomsnitt 1,2 västerbottningar i varje bil på väg in och ut från Umeå, trots att det i de allra flesta personbilar finns plats för fem personer. Samåkningstjänsten  skjutsgruppen.nu/umea är utvecklad speciellt för Umeåregionen och huvudmålgruppen är de som bor där kollektivtrafiken inte är tillgänglig i den utsträckning som krävs för dagligt pendlande.

 

Via tjänsten är det möjligt att hitta och skapa samåkningsmöjligheter för enstaka resor, men även alternativ för de som pendlar mer regelbundet. På samåkningswebben är det möjligt att skapa och gå med i olika samåkningsgrupper, samt att kommunicera inom de olika grupperna via en SMS-funktion och direkt på webben.

 

Som användare är det möjligt att organisera samåkning till och från arbetet, till möten och andra arbetsresor, vid fritidsaktiviteter och varför inte vid semesterresor till fjällen eller storstan. 

 

Med kampanjen vill projektet sprida samtalet om samåkning som ett ekonomiskt, roligt och miljövänligt färdsätt. Genom att driva med stackars ensamma bilister hoppas projektet få Umeåregionens invånare att reflektera över att det sitter så få personer i varje bil.
Här kan du se och lyssna på den gråtande bilen.