Projektet går in i sista månaden

,

Slutkonferens

Projektet Green Citizens of Europe lider mot sitt slut. Det 4 ½ år långa projektet gör sin sista arbetsdag 31 mars 2015.

 

Projektgruppen arbetar på för fullt in i det sista. Mars månad är fylld med många spännande aktiviteter. Bland annat så ska samåkningskampanjen avslutas och följas upp. Vi kommer hålla en föreläsning på Vindels Folkhögskola om hur elever och lärare kan bli mer hållbara i sin vardag. Vi kommer även att åka till Lycksele och hålla en presentation om vårt arbete. Dagarna kring Earth Hour bjuder projektet in allmänheten på kontoret. Där kommer vi bjuda på fika till de som lämnar ett miljölöfte för året.

 

Innan projektet avslutas ska även en slutrapport finnas färdig. En mer lättläst projektsammanfattning i form av en broschyr (en så kallad Layman report), ska också skrivas och tryckas för alla att få ta del av. Det ska också upprättas en så kallad After Life plan, som ska beskriva vad som kommer hända efter projektets slut.