Kampanjavslutning på Rådhustorget

, Samåkning

SamåkRådhus

Lördag 28 februari befann sig projektet på Rådhustorget i centrala Umeå för att trösta så många ensamma bilister som möjligt. Kampanjbilen grät högt och tydligt ut över torget. Projektgruppen fanns i anslutning till bilen för att sprida samtalet kring samåkning och informera om fördelarna som finns med samåkningsverktyget. Samtidigt delade vi ut näsdukspaket med kampanjens budskap. Många besökare stannade till och ville veta mer.

 

Varför var bilen så ledsen?
Bilen var riggad med en högtalare som spelade upp en man som grät. Det gjorde han för att han var så ledsen över att behöva köra bil helt ensam. Budskapet var alltså att om han hade haft sällskap i bilen så hade han istället varit glad. Med det utgångsläget frågade vi medborgarna om de kände någon ensam bilist som skulle behöva tröst.

 

Det blev en lyckad dag med många härliga möten och samtal kring hållbart resande. Näsdukarna var väldigt populära och delades ut till höger och vänster. Det var många som fick sig ett gott skratt samtidigt som budskapet gick fram - om vi samåker istället för att sitta själva i bilarna så har vi mycket att vinna - vi sparar pengar, vi är mer miljövänliga och vi slipper vara ledsna!