Föreläsningar

, Mässor, event och annat

Världsprem_film

Delar av projektgruppen har varit ute på förläsningar den senaste månaden, i både när och fjärran.

Projektets kommunikatör blev nedbjuden till Tyskland för att informera andra mobility management-aktörer om hur projektet arbetat så föredömligt med kommunikation och sociala medier. Sociala medier är idag det snabbaste sättet att nå ut med sitt budskap och är därför ett viktigt arbetsredskap.

Projektet blev också inbjudet till Vindelns Folkhögskola för att komma med tips hur lärare och elever på skolan kan bli mer hållbara i deras vardag.

Tegs Centralskola håller på med ett arbete om hållbar stadsutveckling där de bland annat ska skriva uppsatser om hur de tror att resandet kommer se ut i framtiden. De bjöd in projektet för att få inspiration kring hållbara resesätt och hur man kan tänka kring olika perspektiv.

Samtliga tillfällen var lärorika för både projektets medlemmar och åhörare och blev till trevliga samtal.