Slutrapport om aktiviteten Farligt avfall

, Sopsortering i privata hushåll

farligtavfall_rapportnyhet

Under tre år, 2012-2014, genomfördes en aktivitet för att uppmuntra till ökad sortering av farligt avfall i privata hushåll. Syftet med aktiviteten har varit att utreda hur kostnadseffektiva informations- och serviceinsatser är för att öka sorteringen av det farliga avfallet. Nu finns resultatet sammanställt att läsa i en slutrapport.

 

Bakgrunden till aktiviteten grundar sig i att för stor del av farligt avfall hamnar idag i hushållsavfallet vilket medför negativa effekter för människors hälsa och för miljön. Umeå kommun har därför antagit ett ambitiöst mål om att inget farligt avfall ska finnas i hushållsavfallet år 2020.

 

För att nå det målet krävs dels kunskaps förhöjande åtgärder hos allmänheten men även utökad service och tillgänglighet för insamling av avfall. För att hitta arbetssätt har Be Green Umeå tillsammans med UMEVA och AB Bostaden genomför aktiviteten om sortering av farligt avfall i bostadsområdet Ålidhem, samt ett kontrollområde på Umedalen.

  

517 lägenheter på Språkgränd och Matematikgränd fått besök av avfallsinformatörer. Boende på Matematikgränd har utöver information även fått hämtning av sitt farliga avfall vid dörren fyra gånger per år.

 

Resultatet visar att antalet hushåll som sorterar sitt farliga avfall har ökat med 31 procent på Språkgränd och med 45 procent på Matematikgränd.

 

Mer om hur aktivitetens tillvägagångssätt, resultat och slutsatser finns att läsa i Farligt avfall-rapporten.

 

Rapporten hittar du här.