Layman report sammanfattar projektet

, Mässor, event och annat

Layman svenska

Be Green Umeå har kommit att bli ett välkänt varumärke för hållbarhetsprojekt i Umeå. Med fokus på enkla budskap och lättsamma aktiviteter som uppmuntrar till medborgardialog har Be Green Umeå nått ut till allmänheten. Projektet har därigenom fått stort genomslag och bidragit till beteendeförändringar bland invånarna i Umeåregionen när det kommer till att leva och resa mer hållbart. Nu har hela projektet sammanfattats i en kortfattad läsvänlig rapport för allmänheten att ta del av.

 

Projektet kommer även att redovisas i en större utvärderingsrapport som just nu håller på att slutföras av Trivector.

 

Projektkontoret Be Green Umeå har mellan 2010 och 2015 drivit ett projekt i Umeåregionen om hållbart resande och boende som har kallats Green Citizens of Europe. Projektets övergripande syfte har varit att utveckla och testa nya och innovativa idéer som gör det lättare och roligare för invånarna i regionen att leva mer hållbart.

 

Du kan läsa rapporten här.