Motivation and awareness

Denna åtgärd syftar till att hitta nya kommunikationssätt, nya modeller och teknik som hjälper invånarna att leva mer hållbart.

 

För att sprida budskapet och öka medvetenheten om hållbar beteende, ska vi genomföra och testa ett antal kampanjer, tävlingar, utställningar och "road shows" för att nå och involvera en bredare grupp i Umeåregionen.

 

Många studier har visat att en majoritet av befolkningen är medvetna om problemen med klimatförändringarna, men att många av dem inte agerar för att göra en förändring.

 

Denna åtgärd är inriktad på att engagera och stimulera människor att agera miljövänligt på ett nytt innovativt sätt. Syftet är att engagera medborgarna och föra dem till ett hållbart beteende av egen vilja.

Projekt

 

Mobile Communication Centre

Pågående

 

Mobile Communication Centre är ett mobilt kommunikationskontor som ska kunna användas för att kommunicera hållbarhetsfrågor och visualisera hållbarhetskoncept i Umeåregionen.

Skola för hållbart resande

Pågående

 

Mer än varannan bilresa i Umeå är kortare än fem kilometer. Många av bilresorna är föräldrar som skjutsar sina barn till skolan och därigenom bidrar till att förvärra trafiksituationen vid skolan.

Enligt Trafikverket utgör skjutsande föräldrar 80 % av trafiken kring många skolor. Genom att göra andra val kan du som förälder bidra till att förbättra miljön vid ditt barns skola.

Mötes- och Resepolicy för Umeåregionen

Pågående

 

En mötes- och resepolicy håller på att ta form för Umeåregionens kommuner. Representanter från varje kommun har de senaste månaderna arbetat med att ta fram en gemensam mötes och resepolicy, ett arbete som bland annat har resulterat i flera resfria möten i adobe connect. Målet är att författa en gemensam policy som är lika för alla kommuner, policyn följs därefter av en checklista och riktlinjer som kan se olika ut från kommun till kommun.

Vandrande Skolbuss

Pågående

 

Vandrande skolbuss – ett exempel på hur man genom samverkan
och med små medel kan nå stora förbättringar på livsstil, trafik och miljö.

En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina egna, och andras, barn till och/eller från skolan.

Europakartan

Pågående

 

Varje pilotskola för hållbart resande får låna den stora Europakartan. Den är fyra meter bred och hängs upp på en allmän plats på skolan, vanligtvis i matsalen. Till kartan hör klistermärken i form av fotsteg i sex olika färger (Lila, blå, röd, grön, gul och vit) som var och ett symboliserar steg på 10 mil ut i Europa.

Mässor, event och annat

Pågående

 

Green Citizens of Europe kommer att, under projektperioden, annordna ett antal informationsevent för olika målgrupper. Dessutom kommer projektet att delta i ytterligare ett antal event, möten, workshops och konferenser som anordnas av andra parter.

SEE - Umeås hållbarhetsvecka

Planerat

 

see förvandlar Umeå under en vecka till en levande mötesplats för social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. see skapar nätverk, sprider info, lyfter fram och stärker hållbara aktörer och inspirerar till ökad satsning på hållbarhet inom företagande, offentlig sektor samt ideellt och privat engagemang.

Stora Nolia, Umeå

Avslutat

 

Den 6-14 augusti 2011 pågick mässan Stora Nolia till i Umeå. Tillsammans med Nenet, klimatrådgivarna i Norr- och Västerbotten, fick besökarna på mässan massor av tips kring hållbart resande och hållbart boende.

3-11 augusti 2013 deltar projektet på Stora Nolia igen.

Så reser vi i Umeåregionen

Avslutat

 

Be Green Umeå har tillsammans med Umeåregionen sammanställt en broschyr över möjligheterna att resa mer hållbart i Umeåregionen.

Max500

Avslutat

 

Syftet med Max 500 är att uppmana till mindre ensamåkning i bil. Bilarna som deltar ska inte överstiga 500 mil i körsträcka under ett år. De deltagande hushållen ska istället öka andelen resor med mer hållbara färdsätt som buss, cykel, gång, samåkning och bilpool.