Clean Neighbourhood

Hur får vi fler hushåll att återvinna sitt farliga avfall och hur får vi ett renare Umeå där invånarna känner större ansvar för våra offentliga miljöer? Dessa frågor är centrala för åtgärden "Clean Neighborhood".

 

Syfte med åtgärden är att demonstrera särskilt utformade lösningar för att motivera bra miljöbeteende om avfallshantering. Ytterligare ett led i åtgärden är att stärka medborgarnas samhörighet och känsla för den offentliga miljön. Hur kan vi i en medelstor, modern svensk stad skapa en starkare känsla av tillhörighet där nedskräpning, klotter och vandalisering minskas.

 

Det förväntade resultatet är minskat nedskräpning i offentliga miljöer, ökad mängd återvunnet farligt avfall jämfört med den totala mängden avfall samt ökad medvetenhet om återvinning.

Projekt

 

Sopsortering i privata hushåll

Pågående

 

Hur kan vi genom information och förbättrad service öka invånarnas sortering och återvinning av farligt avfall? I och med att Umeå kommun har antagit en nollvision om farligt avfall till 2020 krävs åtgärder för att underlätta Umeåbornas återvinning för att nå målet.

Åtgärden syftar till att utreda effektiviteten på olika lösningar avseende avfallshantering. Ett pilotprojekt görs på bostadsområdet Ålidhem i Umeå.

Interaktiv soptunna

Pågående

 

I februari år 2014 fick Dragonskolans tekniktvåor i uppgift att ta fram ett koncept för en interaktiv soptunna, som kommer att ställas ut i centrala Umeå i början av sommaren.

Uppdraget var att ta fram både design och ljud, då soptunnan är av standardmodell men kommer att ha ett ljudsystem med rörelsedetektorer under locket.

Källsortering i offentlig miljö

Avslutat

 

Projektet kommer anpassa modern teknik för källsortering för applicering i offentlig utomhusmiljö på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för en effektiv renhållning utifrån dagens krav på kostnadseffektiv hantering. Samt hur dessa krav kan samexistera med de estetiska krav som finns i en modern stadsmiljö.