Joint Commuting

I genomsnitt färdas 1,2 passagerare per bil i Umeå. Det innebär i praktiken att det som mest är passagerare i var femte bil. Hur kommer det sig att människor inte samåker mer?

 

I detta arbetspaket kommer projektet att undersöka möjligheten att sammanfoga bil- och taxiresor med befintlig kollektivtrafik för att bredda utbudet av hållbara resealternativ för medborgarna.

 

Precis som i projektet Hållbart Resande i Umeåregionen kommer projektet Green Citizens of Europe fortsätta arbetet med att få fler att välja bussen istället för bilen. Detta görs genom olika sorters kampanjer och aktiviteter.


Green Citizens of Europe ska även utveckla en tjänst som bygger på ett projekt från Designhögskolan. De har arbetat med regionens samåkare och pendlare utifrån att underlätta uppstart, betalningslösningar och kommunikation mellan samåkare. Förslaget är ett koncept med mobil- och webbaserad interaktion som är en central del i att främja hållbar tillgänglighet och regionförstoring i den funktionella arbetsmarknadsregionen.

Projekt

 

Samåkning

Pågående

 

En tjänst kommer att utvecklas som stöd, inte bara planerad samåkning och kollektivtrafik, men även spontan samåkning som ett adekvat komplement till befintlig kollektivtrafik.

Testresenärer i Umeå

Avslutat

 

Aktiviteten Testresenär har genomförts flera gånger tidigare i Umeå och är ett av exemplen på hur man får medborgarna att testa ett hållbart färdmedel. Syftet med aktiviteten är att stimulera bilister till att mer frekvent använda bussen som färdmedel till och från arbetet.

Testresenärer på tåg

Avslutat

 

Aktiviteten Testresenär har genomförts flera gånger tidigare i Umeå och är ett av exemplen på hur man får medborgarna att testa ett hållbart färdmedel. Syftet med aktiviteten är att stimulera bilister till att mer frekvent använda tåget som färdmedel till och från arbetet.

Mobility Management i byggskedet

Avslutat

 

I samband med ombyggnaden av Kolbäcksleden kommer störningar i biltrafiken att uppstå. Ett led att mildra dessa är att jobba med lösningar som kan förbättra trafikanternas tillgänglighet och framkomlighet.

Testresenärer Umeåregionen

Avslutat

 

Umeåregionen består av sex kommuner. Förutom Umeå ingår Bjuholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Mellan kommunerna pendlar stora delar av innevånarna till och från arbetet.