Workshop I & II

Syftet med detta arbetspaket är att arrangera två workshops för kunskapsutbyte, dialog med berörda parter och spridning av projektets resultat. En i början av projektet under 2011 och den andra år 2013. 

 

Målet med dessa workshops är att presentera innovativa lösningar och metoder för hållbar utveckling. Den första konferensen i Åbo fungerade som en kick-off för Green Citizens of Europe. Syftet var att stärka förhållandet mellan miljö-, ekonomi- och sociala aspekter samt skapa lösningar för lokala myndigheter, företag, samhällen och medborgare.


Den andra konferensen år 2013 kommer att fokusera på kommunikation och spridning av projektet samt belysa de framsteg som gjorts. Med dessa workshops siktar vi på att uppnå en hållbar utveckling även i praktiken. Konferenserna anordnas med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Projekt

 

Solutions 2011

Avslutat

 

I slutet på januari 2011 hölls den nordiska konferensen för hållbar utveckling i Östersjöregionen. Där hölls bland annat workshopen ”Eko- och energieffektiv teknologi” med Carina Aschan som facilitator och Ida Lundström som rapportör. Harry Jonsson, IT-chef på AB Bostaden, var en av deltagarna som höll en presentation. Det som presenterades var energiförbrukningsmätaren Echolog.

Medskapandets konst 2013

Avslutat

 

Nordiska ministerrådets konferens om hållbar utveckling i Umeå 2013 blir den sjätte konferensen i ordningen. Senast arrangerades konferensen ”Solutions 2011” i Åbo i januari 2011. De tidigare konferenserna har hållits i Göteborg 2004, Oslo 2006 och Odense 2008.

Konferensen i Umeå kommer att vara en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013.