Commute and Bike

Precis som i projektet Hållbart Resande i Umeåregionen kommer projektet Green Citizens of Europe fortsätta arbetet med att öka andelen cyklande arbetspendlare. Detta görs genom olika sorters kampanjer och aktiviteter.

 

Green Citizens of Europe kommer i samarbete med UPAB, Umeå Airport och berörda resecentrum i Umeåregionen undersöka möjligheterna kring att utveckla demonstrationsanläggningar för ett cykeluthyrningssystem vid strategiska transportnoder i Umeå. Dessa ska vara kopplade till parkeringsbiljett, tåg- eller flygbiljett.

 

Möjligheter för ett cykelgarage utanför centrum kommer även att undersökas. Detta för att öka möjligheten till att parkera utanför centrum och byta färdmedel till cykel. Vinsten blir ökad framkomlighet samt minskade utsläpp i centrum.

Projekt

 

Cykelgarage på Umeå Airport

Pågående

 

Umeå Airport har en tydlig målsättning att jobba effektivt med miljö i både stora och små frågor. En viktig fråga för Umeå Airport är byggandet av ett cykelgarage.

Det finns inte många flygplatser idag i hela världen som kan ge sina resenärer en möjlighet att cykla till och från sin flygplats. Där för vill man höja statusen för denna målgrupp resenärer.

Park and bike

Pågående

 

Projektet kommer att testa och utvärdera en ny typ av transporttjänst, där parkeringsavgiften inkluderar hyra av en cykel på två utvalda parkeringsplatser utanför centrum.

Syftet med åtgärden är att minska trafiken i centrum. Genom att parkera utanför centrum och därifrån ha tillgång till cykel kan pendlaren nå sin slutdestination utan att förlora någon tid.

Hyrcykelsystem i Umeå

Avslutat

 

Inom ramen för projektet ska ett hyrcykelsystem testas och utvärderas. Dessa hyrcykelsystem kommer att placeras i anslutning till utvalda resecentra (buss och tåg) i centrala Umeå. Syftet är att minska antalet bilar i stadskärnan men även att ge besökare och långväga pendlare ett hållbart resealternativ.

What´s your löjligaste bilresa?

Avslutat

 

”What’s your löjligaste bilresa” kampanjen är en utveckling och anpassning av kampanjen ”Inga Löjliga bilresor”.

”Inga löjliga bilresor” är en masskommunikativ kampanj med syfte att minska de löjliga bilresorna i kommunen. Konceptet är framtaget av Malmö stad och möjligheterna att genomföra kampanjen i flera kommuner är goda då man genom samordning kan minska kostnaderna och öka genomslaget.

Cykelskola för vuxna

Avslutat

 

Många människor med invandrarbakgrund har i sina hemländer aldrig haft möjlighet att lära sig cykla. Syftet med att anordna en cykelkurs är att de kan bli cyklister och därmed slippa beroendet av att bli skjutsade med bil eller passa en buss.

Arbetet med cykelskolan är en viktig del av satsningen för hållbart resande men det finns även stora sociala vinster.

Pedal for Medal

Avslutat

 

Pedal for Medal är en aktivitet riktad mot Umeåregionens arbetsplatser. Aktiviteten är en vidareutveckling och anpassning av en cykeltävling för arbetsplatser. Arbetsplatser i Umeåregionen utmanar varandra på cykling.

Reglerna är enkla, de som cyklar mest till och från jobbet och i tjänsten vinner. Det nya med Pedal for Medal är att lagen måste värva minst en bilist till laget och att lagens vinstchanser ökar ju fler bilister som rekryteras till laget.

El-cyklar på Tavleliden

Avslutat

 

Det var inte bara buss-testresenärerna som startade sitt nya hållbara pendlande på måndagen den 8 novembe 2010, även ett gäng el-cyklister gav sig ut på vägarna. I detta fall cykelvägarna där de flög fram till arbetet på en fin, grön, skön cykel.

Vintertrampet

Avslutat

 

I Vintertrampet utsrustas bilisters cyklar med dubbdäck mot att de i gengäld lämnar du bilen hemma och istället cyklar till och från arbetet minst 3 dagar per arbetsvecka.

Cykelbesiktning i centrala Umeå

Avslutat

 

Under sommarmånaderna erbjuds cyklister i Umeå gratis cykelbesiktningen i stans centrala delar. Syftet med aktiviteten är att uppmuntra Umeås cyklister och få fler att cykla istället för att ta bilen. Många cyklar är i dåligt skick vilket ökar risken för olyckor i trafiken. Därför berör denna aktivitet även trafiksäkerhet. Vi vill att fler ska cykla mer och cykla säkert.

Cykeluthyrning i centrala Umeå

Avslutat

 

För att få fler att cykla i Umeå under sommarperioden erbjuder Be Green Umeå hyrcyklar till rimliga priser. Cykeluthyrningen sker i samarbete med VIVA Arbete Unga, Turistbyrån samt de företag som köper in och lånar ut cyklar över sommaren.
Målgruppen är turister som besöker staden men även invånare som saknar cykel.

Cykelkampen

Avslutat

 

I år deltar Umeå för första gången i Cykelkampen! Det är en tävling mellan Europeiska städer som kommer att pågå under hela maj månad år 2014. Tävlingen lanserades för första gången år 2012 av Bologna i Italien.