Sustainable living and housing

Be Green Umeå arbetar tillsammans med Bostaden för att hitta nya sätt att få ner energiförbrukningen för Umeås medborgare. Bostaden har tagit fram en visuell energimätare , Echolog, som berättar för den boende hur mycket energi de förbrukar. 

 

De värden som mätaren visar upp är unika för varje användare. Det innebär att att man genom att göra små förändringar kan se resultaten direkt i sin mätare. I projektet kommer Bostaden tillsamman med designhögskolan att utveckla mätaren samt att undersöka den effekt som mätaren har.

 

Tillsammans med personlig energirådgivning och informationskampanjen hoppas man kunna få ner förbrukningen av energi och vatten rejält. 

Projekt

 

Individuell mätning

Pågående

 

Individuell mätning av el och vatten i lägenheter motiverar hyresgäster att spara på sin energiförbrukning. Genom att placera ut flera varianter av mätare i sina lägenheter studerar nu AB Bostaden i Umeå, Sverige, hur visuell design och interaktiv kommunikation kan öka hyresgästernas delaktighet i byggnadens totala energibesparing.