När det kommer till att ta sig till sin arbetsplats finns det oftast två olika alternativ. Dessa är att ta bilen eller kollektivtrafiken. Beroende på var man bor och var ens arbetsplats ligger finns det inte alltid möjlighet att använda sig av kollektivtrafiken. I dessa fall krävs det oftast att man har en bil eller att man koordinerar med sina kollegor för att pendla tillsammans. Denna artikel kommer därför att gå igenom fördelarna med att pendla tillsammans.

Bra för miljön

Om man vet att det finns andra på samma arbetsplats som tar bilen till jobbet och som bor i närheten av sin egna bostad råder det ingen tvekan om att pendling tillsammans är ett bra alternativ. Något av det bästa med att pendla tillsammans är att miljön påverkas betydligt mindre än om alla skulle ta sin egna bil. Detta då ju färre bilar som körs mellan olika platser, desto mindre avgaser släpps ut. Därför kan det vara bra att försöka hitta flera personer som vill pendla tillsammans, just för att så få bilar som möjligt ska behöva köras.

Billigare bensinkostnader

En annan väldigt positiv aspekt med att pendla tillsammans är att det går att hålla nere sina egna utgifter. Om flera personer turas om med att köra till jobbet varje dag innebär det att bensinkostnaden går ner ordentligt. En del lyckas till och med göra så att hela fem personer pendlar tillsammans, varpå man i så fall bara behöver ta sin egna bil en gång i veckan. Beroende på hur långt det är till jobbet finns det möjlighet att dra ner sin bensinkostnad väldigt mycket. Om man inte äger en egen bil går det dock också att pendla tillsammans. Detta genom att den som inte äger en bil kan betala en mindre summa pengar till den som kör bilen för att dela bensinkostnaden.