Solutions 2011

Avslutat

 

I slutet på januari hölls den nordiska konferensen för hållbar utveckling i Östersjöregionen. Där hölls bland annat workshopen "Eko- och energieffektiv teknologi" med Carina Aschan som facilitator och Ida Lundström som rapportör. Harry Jonsson, IT-chef på AB Bostaden, var en av deltagarna som höll en presentation. Det som presenterades var energiförbrukningsmätaren Echolog.

 

Denna har placerats i lägenheter på Ålidhem. Mätaren visar på hur mycket el och vatten man förbrukar. Tanken är att visuell design och interaktiv kommunikation ska motivera hyresgästerna att spara in på sin energiförbrukning. 

  • Lösningar 2011
  • Konferensen