Hyrcykelsystem i Umeå

Avslutat

 

Inom ramen för projektet ska ett hyrcykelsystem testas och utvärderas. Hyrcyklarna kommer att placeras i anslutning till utvalda resecentrum (buss och tåg) i centrala Umeå. Planeringen omfattar att utveckla ett betalningssystem så att pendlare/turister kan låsa upp cykeln när de anländer med tåg/buss. Syftet är att minska antalet bilar i stadskärnan men även att ge besökare och långväga pendlare ett hållbart resealternativ.

 

Målet är att personer som pendlar från regionen till Umeå med bil, kommer att upptäcka möjligheterna med pendling med buss och byta till en cykel när de kommer in i staden. Flera av de långväga pendlarna som har deltagit i de undersökningar som genomfördes av projektet Hållbart resande i Umeåregionen har förklarat att en av anledningarna till varför de tar sin bil in till staden är att de behöver transportera sig under dagen. De har också uppgett att de skulle åka mer buss om de hade tillgång till en cykel under dagen. Med ett hyrcykelsystem i anslutning till tåg och buss kan dessa transportsätt därmed bli mer attraktiva.

Senaste nytt

 

Upphandlingen avbruten

, Hyrcykelsystem i Umeå

förbud

Hyrcykelsystemet som planerades att testas till våren blir dessvärre inte av. Projektet hade en investeringsbudget men det som saknades var budget till drift- och underhåll.

Läs mer

 

Den sista pusselbiten

, Hyrcykelsystem i Umeå

iStock_000006940915XSmall.jpg

Som tidigare nämnts har en upphandling av hyrcykelsystem genomförts och anbud har kommit in som skulle passa det utvalda testområdet i Umeå. I anbudsförfrågan fanns det med att upphandlingen kan komma att avbrytas om inte projektet hittar en lösning på drifts- och underhållsfrågan.

Läs mer

 

Upphandlingen avslutad

, Hyrcykelsystem i Umeå

Förarbete

Den 8 januari var sista dagen för anbudsgivare att lämna ett anbud på hyrcykelsystem till Umeå kommun. Den kommande månaden ska de anbud som kommit in presenteras för Tekniska nämnden för att sedan leda till ett beslut.

Läs mer

 

Platsanalysen färdig

, Hyrcykelsystem i Umeå

Platsanalys

En platsanalys har gjorts på sjukhus- och universitetsområdet som är förslaget som plats för hyrcykelsystemet. 240 svar på enkät och djupintervjuer har sammaställts i en analys med åtta förslagna platser.

Läs mer

 

Platsanalys och upphandling

, Hyrcykelsystem i Umeå

Cykelskylt

Under vecka 35 kommer Tigran Babajan som är student på Umeå universitet att påbörja en platsanalys för hyrcykelsystemet. Syftet med undersökningen är att hitta de ultimata platserna för hyrcykelstationerna.

Läs mer

 

Hyrcykel seminarium

, Hyrcykelsystem i Umeå

helsingborg

Den 27 oktober befann sig Be Green Umeå i Helsingborg och deltog på ett seminarium om hyrcykelsystem för att få tips och råd från andra städer som har erfarenhet av detta.

Läs mer

 

Studiebesök i Örebro

, Hyrcykelsystem i Umeå

110906

Den 6 september begav sig Be Green Umeå till Örebro för att titta på hyrcykelsystemet som ska testas i slutet av september. Eric Poignant, planerare/cykelsamordnare på klimatkontoret, och Thomas Larsson, instruktör på vuxenutbildningen, välkomnade oss och berättade om sitt arbete.

Läs mer

 

Konferens i Hemavan

, Hyrcykelsystem i Umeå

Hemavan

Den 29 mars - 1 april befann sig Be Green Umeå på vinterkonferens i Hemavan. Konferensen handlade om regional utveckling och Be Green Umeå passade på att bredda sitt kontaktnät. Vi träffade bland annat projektet OBIS (Optimising Bike Sharing in European Cities) som kan bli en värdefull kontakt i arbetet med hyrcykelsystemet. OBIS har en rapport om hyrcykelsystem i 10 europeiska länder på sin hemsida obisproject.com.

Läs mer

 

Workshop om hyrcykelsystem

, Hyrcykelsystem i Umeå

information

I början av mars hölls den första workshopen om hyrcykelsystem och diskussionerna under mötet berörde bland annat utformning av cykelförvaring samt vilket system som skulle passa i Umeå. Olika förvarings- och hyrcykelsystem som genomförts i andra länder togs upp som exempel och deltagarna resonerade kring tänkbara intressenter som kan bli aktuella att bjuda in till nästa workshop.

Läs mer

 

Research inför workshopen

, Hyrcykelsystem i Umeå

cykeltåg

Inför workshopen med Gator och parker, UPAB och Umeå C begav sig Be Green Umeå till Umeås resecentrum för att undersöka möjligheten till placering av hyrcykelsystem. De resecentra som besöktes var Botniabanan, Umeå busstation och Vasaplan. Tanken är att placera hyrcyklar i anslutning till tåg och buss för att öka tillgängligheten för pendlare när de kommer till Umeå. Se bilderna som togs under researcharbetet i bildgalleriet.

Läs mer

 
  • Cyklar i centrum
  • Hyrcykelsystemet
  • Var får man information?
  • Cyklar vid Regionalbussar
  • Cyklar vid lokalbussar
  • Cyklar vid Umeå Östra
  • Hyrcykelsystem i Örebro
  • Förarbete
 
  • Workshop om Hyrcykelsystemet
  • Platsanalys