Cykelskola för vuxna

Avslutat

 

Hållbart resande i Umeåregionen startade sin första cykelskola för vuxna med invandrarbakgrund hösten 2009. Detta skedde i samarbete med Inflyttarservice i Bjurholm och kursen innefattade allt från teoretiska kunskaper om trafiksäkerhet och trafikregler till att praktiskt lära sig att cykla.


År 2010 genomfördes samma teorikurs och praktiska cykelövningar i både Umeå och Robertsfors. Trafikverket stöttade cykelskolan med hjälmar och i Umeå skänkte Lions Club 10 cyklar till SFI där cykelskolan höll till.

 

Många människor med invandrarbakgrund har i sina hemländer aldrig haft möjlighet att lära sig cykla, framförallt kvinnor. Syftet med att anordna en cykelkurs är att de kan bli cyklister och därmed slippa beroendet av att bli skjutsade med bil eller passa en buss. Arbetet med cykelskolan är en viktig del av satsningen för hållbart resande men det finns även stora sociala vinster genom att erbjuda dessa personer möjligheten att bli en mer aktiv del av samhället. Förutom att deltagarna lär sig att cykla får de en fin gemenskap i gruppen.

Senaste nytt

 

Cyklar till Cykelstödet

, Cykelskola för vuxna

Hämtning Cyklar

Nu har Studiefrämjandet fått låna två cyklar till cykelkursen Cykelstödet. Till att börja med kommer de att användas i Robertsfors och Umeå men det kan hända att de åker vidare till någon annan kranskommun beroende på hur behovet ser ut.

Läs mer

 

El-cykeltest på Studiefrämjandet

, Cykelskola för vuxna

Studiefrämjandet

Den 27 augusti fanns Be Green Umeå på plats på Studiefrämjandet då personalen fick prova ut hjälmar med hjälp av Kenneth Gruffman. Studiefrämjandet har i och med övertagandet av Cykelstödet bestämt sig för att öka säkerheten hos sina anställda och köper därför in hjälmar till de som cyklar.

Läs mer

 

Sommaravslutning i Umeå

, Cykelskola för vuxna

Avslutning

Den 27 juni samlades kursdeltagarna i Cykelstödet på SFI i Umeå. De har hunnit med 7 lektioner och flera av dem har redan lärt sig att cykla. På plats fanns lärare från SFI, Studiefrämjandet och Kenneth Gruffman. SFI och Studiefrämjandet delade ut diplom till de glada kursdeltagarna. Kenneth Gruffman ställde in och delade ut de hjälmar som kommunen har sponsrat cykelskolan med.

Läs mer

 

Cykelstödets andra träff

, Cykelskola för vuxna

SFI120613

Onsdag den 13 juni hade Cykelstödet i Umeå sin andra träff. Det var elva stycken personer och två lärare på plats. Deltagarna fick först instruktioner om hur de skulle göra, sen hjälptes de alla åt att hålla i pakethållaren och att stötta och peppa varandra.

Läs mer

 

Nystart för cykelskolan

, Cykelskola för vuxna

Cykelskola nystart

Den 5 juni började Cykelstödet, cykelskolan för vuxna, i Umeå. SFI (Svenska för invandrare) höll i kursen och Be Green Umeå var på plats för att dokumentera teorilektionen där 20 personer deltog. Kursen kommer även att hållas i Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling nästa vecka.

Läs mer

 

Överlämning av Cykelstödet

, Cykelskola för vuxna

Cykelskola Hjärta

Den 4 juni utbildade Be Green Umeå de personer som kommer att hålla i cykelskolan för vuxna, Cykelstödet. Allt material som tagits fram till kursen lämnades över till representanter från Studiefrämjandet och SFI.

Läs mer

 

Nystart för cykelskolan

, Cykelskola för vuxna

cykelskola2

I slutet av januari anordnades ett möte tillsammans med projektsamordnaren Roya Razani som arbetar för Studiefrämjandet i Umeå. Mötets syfte var att lämna över aktiviteten ”Cykelskola för vuxna med invandrarbakgrund” till studieförbundet.

Läs mer

 

Cykelskola på gång i Umeå

, Cykelskola för vuxna

110426

Den 26 april hade Be Green Umeå möte med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) och SFI (Svenska för invandrare) angående cykelskolans kursstart. Som det ser ut nu kommer cykelskolan, som numera heter Cykelstödet, att starta i maj. Teorin och de praktiska cykelövningarna ska hålla till på SFI i Umeå och Be Green Umeå bidrar med utbildningsmaterial, hjälmar och cyklar.

Läs mer

 

Cykelskola för vuxna

, Cykelskola för vuxna

Cykelstödet

Cykelskolan för vuxna med invandrarbakgrund har äntligen fått ett namn; Cykelstödet. NBV som kommer att ta över kursen planerar för fullt och överlämnandet av vårt material kommer förhoppningsvis att ske i april då teorikurserna är planerade att sätta igång.

Läs mer

 
 • Cykelövning 2009
 • Cykelövning i Bjurholm
 • Män och kvinnor i Robertsfors
 • Cykelskola i Umeå
 • Första kullen elever
 • Cykelstödet logotyp
 • Nystart för cykelskolan
 • Cykelstödet i Umeå
 • Sommaravslutning
 • El-cykeltest på Studiefrämjandet
 • Cyklar till Cykelstödet
 
 • Viktiga vägmärken
 • Kunskapstest
 • Presentation av cykelskolan
 • Upplägg
 • Deltagarlitsa
 • Cykelbana genomförande
 • Cykelbana protokoll
 • Cyklande för alla
 • Checklista för besiktning