Mobility Management i byggskedet

Avslutat

 

I samband med ombyggnaden av Kolbäcksleden uppstod stora störningar i biltrafiken. Ett led att mildra dessa är att jobba med lösningar som kan förbättra trafikanternas tillgänglighet och framkomlighet. 

Hållbart Resande (Mobility management) handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att utnyttja befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt.

 

En specialbuss körde fem extra turer på morgonen och fem extra turer på eftermiddagen under hela perioden för vintertidtabellen 2010. Specialbussen finansierades helt av Trafikverket (Umeåprojektet) och var ett samarbete med Hållbart Resande i Umeåregionen.

Senaste nytt

 

Avslutningsmöte för testresenärer

, Mobility Management i byggskedet

Gröna bussen

Den andra testperioden har avslutats och måndagen den 30 maj hölls ett avslutningsmöte för testresenärerna i matsalen på Sjöfruskolan. Vid mötet presenterades en del av resultatet från enkäterna som testresenärerna fyllt i under testperioden. De fick även chans att ställa frågor till närvarande.

Läs mer

 

Sista dagen för gröna bussen

, Mobility Management i byggskedet

gröna bussen m chaufför

Fredagen den 29 april 2011 är sista dagen i bruk för den gröna bussen som trafikerat linje 75, sträckan Tomtebo-Vasaplan. Bussen sattes in då 2010 års vintertidtabell började gälla för Umeås lokaltrafik. Förstärkningen har finansierats av Trafikverket och Hållbart Resande i Umeåregionen med anledning av det höga trycket på Kolbäckskorsning i och med ombyggnationerna. Det har även visat sig att den gröna bussen samt rekryteringen av testresenärer gett mycket goda resultat.

Läs mer

 

Fortfarande testresenärer i trafiken

, Mobility Management i byggskedet

P1030028.JPG

Under februari månad släpptes fler testresenärer ut i trafiken, de åker numera buss till och från jobbet minst tre dagar i veckan istället för att köra bil. Just nu är 45 testresenärer aktiva men det är fortfarande ansökningar som kommer in och så sent som igår antogs ytterligare 20 nya testresenärer.

Läs mer

 

Arbetet går vidare

, Mobility Management i byggskedet

P1030006.JPG

Arbetet med aktiviteten går vidare, den första testperioden har avslutats och tisdagen den 8 mars samlades alla testresenärerna uppe på Sjöfruskolan där ett avslutningsmöte anordnades för alla som deltagit i aktiviteten. Resultatet från enkäterna redovisades och deltagarna hade möjligheter att ställa frågor och lämna ytterligare synpunkter. Förutom representanter från oss på Hållbart Resande i Umeåregionen fanns UKF, Lars-Erik Lindberg på plats för att informera och lyssna på deltagarna.

Läs mer

 
  • Vägskylt vid Kolbäcksvägen
  • Gröna bussen med sin stolte chaufför
  • Gröna bussen med fotomodell
  • Den gröna bussen
 
  • SUMO utvärdering
  • Vägskylt
  • Informationsblad till boende
  • Foliering
  • Presentation resultat
  • Isskrapa