Individuell mätning

Pågående

 

Individuell mätning av el och vatten i lägenheter motiverar hyresgäster att spara på sin energiförbrukning. Genom att placera ut flera varianter av mätare i sina lägenheter studerar nu AB Bostaden i Umeå, Sverige, hur visuell design och interaktiv kommunikation kan öka hyresgästernas delaktighet i byggnadens totala energibesparing.

Senaste nytt

 

Feedback från Echologanvändare

, Individuell mätning

Bostadenecholog

I veckan har Be Green Umeå tillsammans med Bostaden besökt tre olika bostadsområden i Umeå där Echologen har blivit testad av hyresgäster.

Läs mer

 

Sista gränssnittstesten snart slutförd

, Individuell mätning

Tema 4

Det sista gränssnittet, Tema 4, är ute i utvärderingsgruppens Echologer och börjar närma sig slutfasen. I dagarna görs intervjuer med ett urval av deltagare i utvärderingsgruppen för att höra hur de tycker det varit att använda Tema 4 i sin vardag.

Läs mer

 

Sista testgränssnittet

, Individuell mätning

Alla teman

Det sista testgränssnittet, Tema 4, testas just nu hos utvärderingsgruppen. Utvärderingsgruppen består i nuläget av 24 hyresgäster som bor i en Bostaden-lägenhet med en Echolog. Enkätsvaren för Tema 4 har kommit in och nu väntar närmast intervjuer med ett urval av utvärderingsgruppen.

Läs mer

 

Utställning på "Medskapandets konst"

, Individuell mätning

Utställning

Bostaden deltog som utställare vid Nordiska ministerrådets stora konferens i Umeå, 17-19 september 2013. I montern kunde besökarna titta närmare på Echologen och utforska alla de alternativa gränssnitten. Besökarna kunde vinna en också vinna en duschtimer.

Läs mer

 

Echologen del i prestigefyllt pris

, Individuell mätning

SEE award

Efter den värsta branden i Umeås moderna historia, bestämde sig Bostaden för att satsa hållbart och framtidsorienterat. Resultatet blev Hållbara Ålidhem. Ett bostadsprojekt som har rest sig ur askan likt en Fågel Fenix, och som nu tilldelas det prestigefulla hållbarhetspriset Sustainable Energy Europe Awards 2013.

Läs mer

 

Testperiod Tema 2 snart slut

, Individuell mätning

Tema 2

Enkäten för Tema 2 är analyserad och intervjuer är bokade med utvalda deltagare i utvärderingsgruppen. Intervjuerna kommer att genomföras i slutet av månaden och nästa gränssnitt, Tema 3, kommer till utvärderingsgruppens Echologer i början av maj.

Läs mer

 

Stort intresse för utvärderingsgruppen

, Individuell mätning

EchoClock

I januari tillfrågades alla hyresgäster på nya Geografigränd om de ville delta i en utvärderingsgrupp för att testa alternativa gränssnitt till Echologen. Bostaden, som sköter utvärderingen, hade hoppats på ett tiotal intresserade och fick hela 49 ja-svar.

Läs mer

 

Echologens Tema 2 - nu hos utvärderingsgruppen

, Individuell mätning

tema2

I projektet utvärderar Bostaden alternativa gränssnitt i lägenhetsdisplayen Echolog. Echolog visar förbrukningen av varmt och kallt vatten och hushållsel.

Läs mer

 

Bostaden föreläser om Echologen

, Individuell mätning

Bostaden_rgb.jpg

Vid Studentbostadsföretagens nätverkskonferens "Energibesparing genom beteendeförändring" i Linköping 30-31 oktober föreläste Bostadens projektledare i Green Citizens om Echologen och projektet.

Läs mer

 

Enkätsvar om första Echolog-temat analyseras

, Individuell mätning

Tema 1

Nu har alla svar från utvärderingsgruppen om Echologens testgränssnitt Tema 1 kommit in. Resultatet av enkäten för det första testgränssnittet, Tema 1, genomgår nu analys.

Läs mer

 
 • EchoClock
 • Echolog
 • Echolog Puzzle
 • Green Log
 • Installationen av Echolog
 • Redovisning av Umeå Universitet
 • Enkäten för Echolog
 • Noticeboards sätts upp
 • Tema 1
 • Tema 2
 • Sustainable Energy Europe Awards 2013
 • Utställning
 • Alla teman
 • Echolog
 • Tema 4
 • Bostadenecholog
 
 
 • Presentation Åbo 2011
 • Final Report EchoClock
 • Final Report Echolog Puzzle
 • Final Report GreenLog
 • Individual measuring (English)
 • Individuell mätning (Svensk)
 • Rapport - Utvärdering Echolog
 • Referensstudie december 2012
 • Reference study report (ENG)
 • Lägesrapport januari 2012