Visualisering i centrum

Avslutat

 

Mätvärdena kommer visualiseras och kommuniceras på ett tydligt och tankeväckande sätt med en innovativ designad demonstratör. Detta kommer att öka medvetenheten hos invånarna och göra dem medvetna om att deras beteende direkt kan påverka luftkvalitén beroende på hur de beter sig. 

 

Det förväntade resultatet är minskad biltrafik i centrum vilket i sin tur ger mindre utsläpp av växthusgaser, kväveoxid, partiklar samt mindre buller. Resultatet kommer att följas upp genom kontinuerlig luftmätning i centrum

Senaste nytt

 

Luftvisulatorn igång

, Visualisering i centrum

AQD2014

Visulatorn visar den aktuella luftstatusen på ett tydligt och underhållande sätt och uppdateras flera gånger i timmen med de senaste värdena från mätningen på Västra Esplanaden. Luftmätaren levererar alltså den aktuella luftkvalitén till människor där de befinner sig.

Läs mer

 

Visulatorn igång

, Visualisering i centrum

Placering 2

Visulatorn visar den aktuella luftstatusen på ett tydligt och underhållande sätt och uppdateras flera gånger i timmen med de senaste värdena från mätningen på Västra Esplanaden. Luftmätaren levererar alltså den aktuella luftkvalitén till människor där de befinner sig.

Läs mer

 

Luftvisulatorn på plats

, Visualisering i centrum

placering 2013/2014

Nu står luftmätaren på den plats den ska ha under vintern 2013/2014. Den nya placeringen är på järnvägstorget i Umeå och där står mätaren riktad mot biltrafiken som passerar på Järnvägsallén.

Läs mer

 

Luftmätaren säsong 2

, Visualisering i centrum

På Plats

Just nu planeras det för fullt för att ställa ut luftmätaren igen till vintern. Först på agendan står självklart att hitta en plats. Tillsammans med Gator och Parker riktas blickarna mot järnvägstorget i Umeå och en ny målgrupp.

Läs mer

 

Luftmätaren presenterad hos Google

, Visualisering i centrum

Google

Under en Google-konferens i San Francisco fick Interactive Institute Umeå presentera luftmätaren som användes för att visa på luftkvaliteten i Umeå.

Läs mer

 

Luftmätaren på plats

, Visualisering i centrum

På Plats

Nu står Umeås nya interaktiva luftmätare på plats. Luftmätaren hittas på Vasaplan och kommer att stå där under perioden som Umeås luftproblem är som störst. Besökare till platsen uppmanas att ta till sig information om den senaste mätningen av luften genom interaktivitet.

Läs mer

 

Full fart på bygget

, Visualisering i centrum

byggbild

NRA, som bygger luftmätaren, har satt igång i full fart för att få klart konstruktionen till slutet av november. Redan nu ser det imponerande ut, och då är inte den stora skärmen på plats ännu.

Läs mer

 

Demo dags

, Visualisering i centrum

interaktionsskiss

Nu när platsen och utformningen är bestämd för luftmätaren i Umeås centrum var det dags för en demonstration av hur mätaren kommer fungera. För att locka till sig uppmärksamhet kommer luftmätaren ha vissa interaktiva element.

Läs mer

 

Fullskärm

, Visualisering i centrum

fullskärm

Med alla skärmarna på plats testades helheten för att se hur och vad som kan visas på luftvisulatorn i Umeå. Nu när alla skärmarna har levererats arbetas fyra olika förslag fram på hur visulatorn ska se ut och var den ska placeras. Det är sen upp till den ordinarie delen av Umeå kommun att bestämma både plats och utseende.

Läs mer

 

Trafikverket säger NEJ

, Visualisering i centrum

stop

Beslutet från Trafikverket av väldigt tydligt. Det blir ingen visualisering av luftkvalitén på E4:an i Umeå. Nu måste en ny plats hittas för uppförandet av byggnaden som ska visa hur det står till med luften.

Läs mer

 
 • Skiss på Thulehuset
 • Skiss på ljussatt fontän
 • Ljussättning av gata
 • Blomsterlåda
 • Modellen
 • Bygglovsritning
 • Modell version 2
 • Test av LED skärmarna
 • Fullskärmstest
 • Skiss över interaktionen
 • Bild från bygget
 • Luftmätaren på plats
 • Presentation hos Google
 • Placering 2013/2014
 • På plats
 • AQD2014
 
 • Bygglovsritning
 • Situationsplan
 • Paper
 • Situationsplan