Mötes- och Resepolicy för Umeåregionen

Pågående

 

En mötes- och resepolicy håller på att ta form för Umeåregionens kommuner. Representanter från varje kommun har de senaste månaderna arbetat med att ta fram en gemensam mötes och resepolicy, ett arbete som bland annat har resulterat i flera resfria möten i adobe connect. Målet är att författa en gemensam policy som är lika för alla kommuner, policyn följs därefter av en checklista och riktlinjer som kan se olika ut från kommun till kommun.

Senaste nytt

 

Vad hände sen?

, Mötes- och Resepolicy för Umeåregionen

Resepolicy

Under 2012 arbetade Bjurholm, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommun tillsammans med Be Green Umeå fram en gemensam möte- och resepolicy, följt av riktlinjer. Riktlinjer som varierade från kommun till kommun.

Läs mer

 

Arbetet med möte och resepolicyn går vidare

, Mötes- och Resepolicy för Umeåregionen

Policy

Arbetet med den gemensamma mötes och resepolicyn har gått in i slutskedet, en gemensam policy och checklista har skrivits och det som nu återstår är för respektive kommun att författa riktlinjer. Riktlinjerna skiljer sig lite från kommun till kommun men kommer i det stora lika att se likadana ut.

Läs mer

 

Resfriamöten testas

, Mötes- och Resepolicy för Umeåregionen

resfri möten

Som ett led i arbetet med en mötes- och resepolicy för Umeåregions kommuner har arbetsgruppen använt sig av resfria möten. Något som visat sig vara svårare än de trott, tekniskutrustning har saknats eller inte fungerat. Vissa har haft svårt att få behörighet från sina IT-avdelningar och hjälpen har varit mycket begränsad.

Läs mer

 
  • Bild från Workshop
  • Bild från Workshop
  • Resfria möten testas
  • Arbetsdokumentet