Vandrande Skolbuss

Pågående

 

Vandrande skolbuss - ett exempel på hur man genom samverkan och med små medel kan nå stora förbättringar på livsstil, trafik och miljö.


En Vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där föräldrar/vårdnadshavare turas om att följa sina egna, och andras, barn till och/eller från skolan. 

Barn som promenerar på morgonen blir piggare och friskare samt mer koncentrerade i skolarbetet, får bättre aptit och somnar lättare på kvällen. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken vilket skapar trygghet för både föräldrar och barn. 

Vem som helst kan vara med i en Vandrande skolbuss. Enklast är det för familjer som bor i samma bostadsområde med barn som går i samma klass och har samma tider. Antingen går man runt och hämtar upp barnen, eller så bestäms en fast mötesplats - en "hållplats". 

De skolor som provat Vandrande skolbuss rekommenderar att fem familjer går samman om en "buss". Om man går med Vandrande skolbussen varje skoldag innebär det att en familj ansvarar för en dag i veckan.

 

Tips till föräldrar

Tips till skolor

  • Förankra med elever och föräldrar. 
  • Informera i samband med skolstart/föräldramöten och återkoppla efter 2 veckor. Visa gärna filmen Varje steg gör gott! En film om Vandrande skolbuss 
  • Ta med kartor och klasslistor för att underlätta planering
  • Vandrande Skolbuss
 
 
  • Vandrande skolbuss