Park and bike

Pågående

 

Inom ramen för projektet ska en ny typ av parkering- och transportservice testas och utvärderas. Målet är att framställa låsbara skjul för cyklar två parkeringsplatser utanför centrum. Parkeringsavgiften kommer att bli billigare än i centrum och kommer även att inkludera hyra av en cykel att pendlare kan cykla till sina slutdestinationer utan att förlora någon tid.

 

Syftet är att minska antalet bilar i stadskärnan men även att ge långväga pendlare ett hållbart resealternativ. Målgruppen är människor som pendlar längre sträckor med bil och som inte har något annat alternativt transportsätt än bilen. Om de får möjlighet till en lägre parkeringsavgift och även en cykel att använda innebär det inte bara färre bilar i centrum. Det kommer även att minska de korta bilresorna i stadskärnan under dagtid. Dessutom kan detta leda till att fler kommer att börja använda cykeln i tjänsten.

Senaste nytt

 

4:2-metoden

, Park and bike

4:2-metoden

Under vecka 20-22 har ryktet om 4:2-metoden, 4 hjul blir 2, spridits i Umeåregionen. Kampanjen om Park and bike, den nya parkeringslösningen, har bland annat dykt upp i radio, dagstidningar och på ad-shels.

Läs mer

 

Startmöte för Park and bike

, Park and bike

Startmöte

Tisdag den 11 mars samlades deltagarna i Park and bike på Vasagatan 8 för att få information om aktiviteten samt hämta ut sin parkeringsbricka och nycklar till skåpet och cykeln. De skrev under ett kontrakt på sex månader som är tiden för testperioden, sedan får de naturligtvis förlänga sitt kontrakt.

Läs mer

 

Överraskning och uppmaning

, Park and bike

Lussebullar

Umeås bilister fick i morse en överraskning och en uppmaning på samma gång. Som ett led i rekryteringen till Park and Bike bjöds de som i morse parkerade i centrala Umeå på en påse lussekatter. Påsen innehöll också ett erbjudande om att testa på Park and Bike.

Läs mer

 

Nu visas en av Umeås nya parkeringslösningar upp

, Park and bike

Inomhusskåp med skyltar

Den 16 december är det dags att visa upp en av Umeås nya parkeringslösningar, Park and Bike. Konceptet Park and Bike går helt enkelt ut på att bilister som vanligvis kör in till centrum parkerar utanför och cyklar den sista biten till sin slutdestination.

Läs mer

 

Skåpet har anlänt

, Park and bike

Uteskåp

Den 7 november levererades det andra cykelskåpet som nu står på en parkeringsplats på Umestan. Det som återstår är några skyltar samt cyklarna som ska placeras i de individuella facken. Skåpet har åtta platser och i anslutning finns lika många parkeringsplatser.

Läs mer

 

Skåp på plats

, Park and bike

Inomhusskåp

Den senaste veckan har Peab jobbat på för fullt med att ställa de två första cykelskåpen på plats i Dragonskolans parkeringsgarage. Måndagen den 21 oktober fick vi äran att testa den färdigmonterade cykelförvaringen för första gången.

Läs mer

 

Be Green Parkeringsplatser

, Park and bike

Målning

Nu pågår ett förberedande arbete innan cykelskåpen anländer till Dragonskolans parkeringsgarage. Cykelskåpen kommer att placeras på två parkeringsplatser som målas i projektets gröna färg.

Läs mer

 

Cykelskåp på väg!

, Park and bike

Skylt

Nu är det klart vilka det blir som levererar cykelskåpen till höstens aktivitet Park and bike. Det skåp som ska stå på parkeringen på I20-området kommer från Pendula och inomhusskåpen i Dragonskolans parkeringsgarage levereras av Modulkonstruktion under oktober månad.

Läs mer

 

Platsjakt

, Park and bike

Location

Tillsammans med UPAB har projektet försökt hitta de bästa platserna för cykelskåpen i anslutning till parkeringar utanför stadskärnan. Parkeringshuset under Dragonskolan och ett antal parkeringar i anslutning till Umestan har valts ut.

Läs mer

 

Workshop om park and bike

, Park and bike

P&B

I början av mars hölls den första workshopen om park and bike och diskussionerna under mötet berörde bland annat utformning av pendlarparkeringar, cykelförvaring samt hyrcykelsystem. Olika förvarings- och hyrcykelsystem som genomförts i andra länder togs upp som exempel och deltagarna resonerade kring vilka parkeringsplatser som skulle vara de ultimata ställena att placera cykelstationerna på. Även tänkbara intressenter togs fram under mötet och dessa kan bli aktuella att bjuda in till nästa workshop.

Läs mer

 
  • Letande efter plats
  • Skylt
  • Målning
  • FlacoQ
  • Cykelskåp Umestan
  • Dragonskolansparkeringsgarage
 
  • Workshop om Park & Bike
  • Radioreklam